Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 

Evropa V Šoli


EVROPA V ŠOLI Evropa v šoli je natečaj, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije ZPMS Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvojaNatečaj Evropa v šoli izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije – ZPMS že od leta 1999 Z natečajem si ZPMS prizadeva k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu, ter h krepitvi medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti med ljudmi Nacionalni odbor programa Evropa v šoli vsako leto izbere novo temoREZULTATI IZ NATEČAJA EVROPA V ŠOLI 2022 2022 Vsako šolsko leto sodelujemo na natečaju Evropa v šoli , ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije Letošnja tema, na katero so likovno in literarno ustvarjali naši učenci, je bila BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA, ki se osredotoča na 6 cilj trajnostnega razvojaEVROPA V ŠOLI z naslovom MEDKULTURNI DIALOG – DRUGE KULTURE ME BOGATIJO Cilji Evropskega leta medkulturnega dialoga Cilji so spodbujanje medkulturnega dialoga kot procesa, ki krepi sposobnost vseh, da živijo in delujejo v odprtem in kompleksnem okolju, kjer soobstajajo različne kulturne identitete in prepričanjaVsaka šola , potem ko predela gradivo, izdela enega ali več zaključnih projektov “Varnost in mobilnost za vse – moje ideje, moje pobude”, ki so rezultat dela skupin do 15 učencev Projekt mora predstavljati rešitev za večjo prometno varnost ali manjše vplive prometa na okolje v lokalnem okoljuSEMIČ V Semiču so včeraj popoldne pripravili zaključno regijsko prireditev 16 natečaja Evropa v šoli , na katerem je ob pomoči 53 mentorjev sodelovalo zeEvropa v šoli Božidar Šalamon 2022 04 23T19 23 19 00 00 V okviru projekta Evropa v šoli je dijakinja 4 B, Timoteja Koroša, za delo z naslovom Kaj nam bo prinesla prihodnost, čeNatečaj Evropa v šoli 2022 2022 V tem šolskem letu se je natečaj osredotočal na 6 cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna ureditev Natečaj je nosil naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja Učenci so se na natečaj odzvali s svojimi likovnimi in literarnimi izdelki pod vodstvom svojih mentoricTudi Rozi je pripovedovala, 20 Evropa v šoli 2011 PROSTOVOLJSTVO – VOLJAN POMAGATI Evropa v šoli 2011 PROSTOVOLJSTVO – VOLJAN POMAGATI kako rada je pekla potico Potem je po celi hiši dišalo Z Urško sta gledali tudi albume iz Rozinega otroštva Ob spominih je bila gospa Rozi tudi kdaj žalostnaUspehi na natečaju Evropa v šoli Tema letošnjega natečaja Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga je dijake spodbudila k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in …Sodelovali bomo pri projektu Evropska vas in ob dnevu Evrope pomagali pri pripravi stojnice v centru Celja Načrtujemo tudi delavnico s Špelo Košak evropska iniciativa Nazaj v šolo Na GCC se bomo tudi letos vključili v projekt Evropa v šoli Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki šole povezuje z različnimi veleposlaništvi EU, in sicer z obiski diplomatov oziroma zaposlenih …V času epidemije koronavirusa bi se v mesecu maju 2020 na zaključni prireditvi, ki bi potekala v času Dneva Evrope , veselili uspeha učencev in dijakov na letošnjem nacionalnem razpisu Evropa v šoli Natečaj je organizator, Zveza prijateljev mladine Slovenije, zaključil z …Digitalna knjižnica Slovenije – dLib si Number of hits 1187 Source typePROJEKT EVROPA V ŠOLI Feb 14, 2022 Sodelovali smo v projektu Evropa v šoli , ki je nas je letos popeljala v razmišljanje o vodi in njeni pomembnosti v našem življenjuTudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na natečaju Evropa v šoli z naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo Učenci ste ustvarjali na literarnem in likovnem področju Izmed poslanih literarnih in likovnih del so bila na regijskem nivoju natečaja izbrana dela naslednjih učencevPrihajamo v zadnji del šolskega leta, ko se bodo rezultati našega letošnjega dela začeli kazati Z veseljem lahko povem, da smo bili izjemno uspešni na natečaju Evropa v šoli na regijskem nivoju Sodelovali smo na literarnem, video, fotografskem natečaju in se med zasavskimi šolami res odlično odrezaliZNANI NAGRAJENCI NATEČAJA EVROPA V ŠOLI Naši učenci so bili zopet uspešni na regijskem delu natečaja Evropa v šoli Ustvarjali so na razpisano temo Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja Na literarnem delu natečaja sta bili v 2 triadi uspešni 2 učenki 1 nagrada PIA ŽUNIČ, OŠ Litija mentorica Petra Pavlicaevropa v Šoli 2015 vsa dela – evropa v Šoli 2015 likovna dela učenec učenka naslov dela osnovna šola razred mentor 1 natalija kapetanoviČ sodelujem svet oblikujem i oŠ celje 8 breda Špendl 2 tian kitek sodelujem svet oblikujem i oŠ celje 8 breda Špendl 3 jaka kuŽner sodelujem svet oblikujem i oŠ celje 8Natečaj EVROPA V ŠOLI V letošnjem šolskem letu so učenci v okviru natečaja Evropa v šoli ustvarjali na temo “Svet, v katerem želim živeti” Na regionalni izbor smo poslali 7 likovnih izdelkov in 1 fotografijoEvropa je celina katere meje so Atlantski ocean na zahodu, Arktični ocean na severu, Sredozemsko morje na jugu Kot vzhodno mejo z Azijo so iz zgodovinskih razlogov ozemlje Rusije pred prodiranjem v Sibirijo določili gorovje Ural in reko Ural na vzhodu, nekateri viri pa kot mejo navajajo kar 60 poldnevnik, ki leži še malenkost vzhodneje od Urala Najbolj deljena …Smo šola z dolgoletno tradicijo vzgoje in izobraževanja za ekonomske usmeritve Delujemo od leta 1920, od tega kar 77 let v stavbi, ki je kulturni spomenik, na Prešernovi 6 prej Bleiweisovi 8Dijaki v Nemčiji Med 7 10 in 11 10 2019 smo se gimnazijci Šolskega centra Postojna – Anuša Čelhar, Vita Martinec, Klavdija Žalec, Mark Cerkvenik, Tjaša Podboj in Gašper Milost – udeležili izmenjave Erasmus projekta Together we are stronger v mestu Kamp Lintfort v …Mreža ima 10 ASPnet središč, v katera so vključene osnovne in srednje šole ali vrtci, središča pa vodijo vodje središč, ki so praviloma zaposleni na šoli ali vrtcu, kjer je sedež središča Mednarodna mreža je bila ustanovljena leta 1953, sestavlja pa jo več kot 11 000 vzgojno izobraževalnih zavodov v več kot 180 državah svetadijaŠka eyca izkaznica pokriva 90 vseh izdanih dijaŠkih izkaznic v sloveniji in velja do konca Šolanja v srednji Šoli 70 TISOČ POPUSTOV IN ŠTEVILNE UGODNOSTI Poleg številnih ugodnosti v Sloveniji, ta kartica ponuja preko 70 tisoč popustov po Evropi – več o tem katere popuste ponuja si lahko pogledate v aplikaciji – in ima v Evropi več kot 7 milijonov članovDržavno tekmovanje v znanju angleškega jezika 12 aprila 2022 je na Osnovni šoli Puconci potekalo državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za šestošolce Našo šolo je zastopalo šest učencev, ki so na šolskem tekmovanju dosegli bronasto priznanje Jaka Bezjak, Lara Završnik, Karmen Jug, VidKvaliteta šol se kaže tudi v napredku učencev od začetka do konca šolanja v neki šoli Vseh teh faktorjev kvalitete ta raziskava in lestvica ne upoštevata Zato visoka uvrstitev posamezne šole na lestvici ne pomeni, da so to v vseh pogledih najboljše šole , pomeni le, da gre za najuspešnejše gimnazije in druge srednje šole na maturi po podatkih, ki jih je posredoval DržavniŠifre prejmejo vodje tekmovanja 3 12 2022 po elektronski pošti Tekmovanje poteka preko spleta v popoldanskih urah Regijsko tekmovanje 10 1 2022 Šifre prejmejo vodje tekmovanja 4 1 2022 po elektronski pošti Tekmovanje poteka na vsaki šoli Za regijsko tekmovanje je dodatno gradivo, ki bo na voljo po šolskem tekmovanju 10 12 2022Digitalna knjižnica Slovenije – dLib si Number of hits 1187 Source typeV šolski avli je na ogled razstava pod naslovom quot Nevidni svet mikrobov quot Učenci 6 razredov so oblikovali modele rastlinskih in živalskih celic Učenci 7 razredov so izdelali različne modele virusov in bakterij, saj že veliko vedo o njih Mikrobe vse pogostejeSmo šola z dolgoletno tradicijo vzgoje in izobraževanja za ekonomske usmeritve Delujemo od leta 1920, od tega kar 77 let v stavbi, ki je kulturni spomenik, na Prešernovi 6 prej Bleiweisovi 8Tenders Electronic Daily TED − le journal des march s publics europ ens 254727 2022 Slov nie Loški Potok Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexesQuiz on EVROPSKA UNIJA, KVIZ ŠOLE AMBASADORKE EP, created by K BB on eu šola ambasadorka Quiz by K BB, updated more than 1 year ago More Less Created by K BB about 4 years ago 511 0 0 quot ad unit idSpoštovani starši Vljudno vabljeni na redne mesečne pogovorne ure, ki bodo na matični šoli v torek, 3 5 2022, od 16 00 do 17 00, na podružnični šoli pa …Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 1 Razvojna prioriteta Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1 1 Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci zaTake a look at our interactive learning Quiz about EVROPSKA UNIJA, KVIZ ŠOLE AMBASADORKE EP, or create your own Quiz using our free cloud based Quiz makerV ponedeljek, 9 5 2022, je v Celju potekala zaključna prireditev projekta Evropska vas Z učenci naše šole smo v letošnjem šolskem letu skozi ustvarjanje potovali po Belgiji Spoznavali smo belgijska mesta in znamenitosti, kulturne in jezikovne posebnosti,V letu 1998 se je šola preselila na Celovško cesto 38, v letu 2007 na Vodnikovo cesto 155, in v letu 2012 na Litostrojsko cesto 40a, Ljubljana, kjer je danes V letih delovanja kluba AMTK se je dejavnost avto šole vožnje ločila od ostalih dejavnosti kluba Pri nas kandidati ne čakajo na vožnjo, dobijo vso pomoč in navodila, kako do v dZbornik 40 let Osnovne šole Medvode Zahvaljujemo se donatorjem, ki so s svojimi prispevki pomagali, da smo izdali zbornik Založbi Rokus Klett, podjetju Monea, avtoprevozništvu Trampuš in podjetju Zlate V četrtek, 22 aprila zjutraj, na dan slovesnosti, nas je pred šolo čakalo veliko presenečenje mlaj, za katerega so poskrbeli bivši učenci in fantje iz SeniceOsnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Cilji projekta • izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno izobraževalni sistem,V upanju, da bomo našli čim manj odpadkov, smo se podali v okolico naše šole Žal naše vreče niso ostale prazne Napolnili smo jih z različnimi odpadki, ki ne sodijo v naravo Učenci in učiteljice smo bili veseli, da smo storili nekaj dobrega za našo naravoV primeru stika z okuženo osebo v šoli bo s strani šole sledila takojšnja informacija staršem vseh otrok, ki so bili v stiku z okuženo osebo Učencem, ki so bili v stiku z okuženo osebo, se priporoča izogibanje ne nujnim stikom, spremljanje zdravstvenega stanja v obdobju 14 dniOŠ Ivanjkovci Osnovna šola Ivanjkovci, Ivanjkovci 71a, 2259 IVANJKOVCI, tel 386 0 2 713 80 46, fax 386 0 2 713 80 47, e mail o ivanjkovci mb guest arnes siNaložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID 19 DAN ŠOLE 2022 Avtor Sonja Švajger 11 maja 2022 Danes na naši šoli praznujemo Letos smo dan šole posvetili 50 letnici nove šole Razlogov za praznovanje paV četrtek, 20 4 2022, je v Športni dvorani Lukna potekala državna polfinalna košarkarska tekma 3X3 Sodelovale so ekipe srednjih šol iz Celja, Slovenskih …Nogometna šola našega kluba je skozi vsa leta delovanja v svojih vrstah vzgojila fante, ki ponosno predstavljajo nogomet in naše mesto po Sloveniji ter v tujini Prav uspehi, ki jih dosega naše člansko moštvo in ekipe nogometne šole ter tudi posamezniki, vzgojeni pri nas, nam dajejo vedno znova zagon za še bolj kvalitetno in zagnano deloArnes Učilnice Od doma Najbolj obiskana storitev za učenje na daljavo v lanskem letu v Sloveniji V razredu Moodle je pričel svojo pot v slovenskih šolah z izobraževanji že leta 2005 Arnes Učilnice od leta 2016V sredo, 11 5 2022 bomo izvedli športni dan Atletski mnogoboj Več o poteku dejavnosti si preberite tukaj Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 4 Državno tekmovanje v znanju Vesele šole V sredo, 13 4 2022, je ob 14 uri na naši šoli potekalo državno tekmovanje Vesele šoleZsofi Klacsmann je rojena v Budimpešti 15 5 1982 Svojo glasbeno pot je začela na Glasbeni šoli Frederyka Chopina Godollo, kjer je pod vodstvom Ibolya Joo pričela spoznavati igranje na violončelo, nadaljevala pa je na Srednji glasbeni šoli Bartok Bela pri profesorju Zsolt PuskasGlasbena šola Slovenske Konjice se bo v letu, ko praznuje 70 letnico delovanja, razveselila novih prostorov Ob pomoči konjiške občine jih ureja v 70 let Glasbene šole v Slovenskih Konjicah Posted in ObletnicaV maju nas na šoli čaka Nacionalno preverjanje znanja, fotografiranje otrok, dnevi dejavnosti in gostitev učencev in učiteljev iz 5 evropskih držav O vsem tem Vas bomo seveda obveščali V imenu kolektiva osnovne šole Bogojina Vam želim lepe praznike Vse dobro, Boštjan Majerič, ravnatelj OŠ BogojinaObvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022 2033 VABILO NA STARŠEVSKI VEČER – IGRIVOST Z NAVDIHOM Splošna stavka vzgoje in izobraževanja – 9 3 2022 Okrožnica MIZŠ glede izvajanja ukrepov za zajezitev širjevnja SARS COV 2 – 19 2 2022 AKTUALNA obvestila, pravila, navodila, protokoli… v povezavi z zajezitvijoGlasbena šola skladateljev Ipavcev z veseljem in ponosom nosi ime Benjamina, Gustava in Josipa Ipavca Julija 2020 je Vlada RS razglasila leto 2022 za leto Josipa Ipavca Dogodke v okviru praznovanja leta Josipa Ipavca lahko spremljate na Josipovi spletni strani Poslušajte tudi IMEL SEM LJUBI DVE Slovenski oktetKONTAKT Osnovna šola Juršinci Juršinci 19, 2256 Juršinci tel 386 0 2 758 00 71 GSM 051 357 745 e mail os jursinci osjursinci si Vrtec pri Osnovni šoli Juršinci Juršinci 19, 2256 JuršinciPOZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2022 2023 Mar 17, 2022 Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica Oddelek za družbene dejavnosti in Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca PregarjeVse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014 2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www eu skladi si Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID 19V sredo, 13 4 , je na naši šoli potekalo državno tekmovanje iz znanja Vesele šole 6 učencev je bilo še posebej uspešnih, saj so osvojili srebrna priznanjaČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA – ŽE OD 1876 l Pozdravljeni na spletni strani Čipkarske šole Idrija Celostno zasnovan rokodelski center, ki skrbi za ohranjanje, razvoj in promocijo veščine klekljanja idrijske čipke, to je Čipkarska šola IdrijaKontakt Univerza v Ljubljani Kongresni trg 12 1000 Ljubljana Transakcijski račun UL SI56 0110 0603 0707 119 BIC BSLJSI2X ID za DDV SI54162513ŠOLA IN VRTEC PRI ŠOLI Več o nas Pri nas se vedno kaj zanimivega dogaja Tako v vrtcu kot v šoli Pa si le poglej Kultura nam ni tuja Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Zanimivosti za učence Oblak 365Letna srečanja doktorske šole Pomladansko srečanje, maj 2022 Komunikacija v znanosti, november 2020 Novi trendi na področju doktorskega študija, november 2019 Izzivi mentoriranja na doktorskem študiju, november 2018 Aktualni izzivi in …Evropa v šoli Zamisel o združeni Evropi , Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini Razvoj naše celine je odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope , zlasti od mladihGozdarska pot 11 2390 Ravne na Koroškem Avtorji Lana Kokot, Luka Vetter, Nik Geč, 8 b Mentorica Helena Ošlovnik Sliki na prvi strani sta narisala Luka Vetter košara s kruhom in Lana Kokot košara s sadjem Predogledne slike v prispevkih so narejene s programom 3D SlikarNatečaj EVROPA V ŠOLI V letošnjem šolskem letu so učenci v okviru natečaja Evropa v šoli ustvarjali na temo “Svet, v katerem želim živeti” Na regionalni izbor smo poslali 7 likovnih izdelkov in 1 fotografijoNatečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije ZPMS Namenjen je učencem osnovnih in srednjih šol Osnovni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu S pridobivanjem novih znanj spodbuja kritičen odnos do dogajanj v ožjem inProjekt Evropa v šoli 2022 22 Brez modre ni zelene, brez vode ni življenjaPODELITEV NAGRAD NATEČAJA EVROPA V ŠOLI V sredo, 9 5 2018, smo pod okriljem Zveze prijateljev mladine OE Velenje, obiskali slavnostni zaključek državnega natečaja Evropa v šoli na temo Dediščina okoli nas Kjer preteklost sreča prihodnost , v Festivalni dvorani v …Digitalna knjižnica Slovenije – dLib si Number of hits 1187 Source typeVprašalnik je anonimen Izvajamo ga v okviru internetnega natečaja Evropa v šoli 1 Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo NASILJE 2 Ali se ti zdi nasilje med mladostniki velik problem DA NE 3 Pri kateri starostni skupini se ti zdi medvrstniško nasilje najbolj pogostoPROJEKT EVROPA V ŠOLI Feb 14, 2022 Sodelovali smo v projektu Evropa v šoli , ki je nas je letos popeljala v razmišljanje o vodi in njeni pomembnosti v našem življenjuEvropa v šoli Letošnja tema je bila Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga Natečaja so se udeležili učenci in učenke od 3 do 9 razreda, in sicer na likovnem, literarnem, fotografskem in video področju Delo je tokrat potekalo nekoliko drugače, saj je večina učencev ustvarjala s pomočjo mentoric na daljavoEvropa v šoli Vsebina je v pripravi Pridružite se našemu poslanstvu in pomagajte dvigniti kakovost življenja otrok in njihovih družin Z namenitvijo dela dohodnine našemu društvu ne boste imeli nobenega stroškašola ustanovi infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam npr na spletu ali v šolski knjižnici mentor s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravi dogodek ob dnevu Evrope 9 maj , to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EUVsako šolsko leto sodelujemo na natečaju Evropa v šoli , ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije in se udeležimo regijske in državne prireditve s podelitvijo najvišjih priznanj in nagrad Ker pa sta bili letos zaradi epidemije koronavirusa odpovedani obe prireditvi, smo priznanja za naše učence in mentorje podelili na šoliUčenci od I do III triade naše šole so sodelovali na nacionalnem natečaju Evropa v šoli 2019 20, z naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo Nastali so dva kratka filma, štirje literarni in devet likovnih del pod mentorstvom Maje Skakić, Maje Obrenović Ovčar, Mojce Pliberšek in Petre SteinerSrednja zdravstvena in kozmetična šola Celje je ustanova, kjer izobražujemo kader, ki lahko res veliko naredi za zdravje družbe Želimo si, da so naši dijaki dobri ljudje in da imajo občutek za sočloveka V svoji viziji vzgoje in izobraževanja poudarjamo celovit pristop k pridobivanju znanja in veščin potrebnih za trajnostno prihodnostNatečaj Evropa v šoli 2015 Aktualno Avtorica filma Sara Bednjički, 7 a Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1 april 2022 P T S11 5 2022 smo se učenci, ki smo sodelovali na natečaju Evropa v šoli , odpravili na regijsko zaključno prireditev na Senovo Najprej smo zjutraj pojedli malico in že nas je avtobus odpeljal proti Brestanici, kjer so nas čakali še učenci njihove šoleDanes, 9 maja, poteka v Cankarjevem domu zaključna prireditev Evrope v šoli Iz Posavja se je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško udeležuje 51 mladih ustvarjalcev in 16 mentorjev Ob prireditvi so organizatorji pripravili tudi razstavo izbranih del natečaja, ki je bil letos potekal pod naslovom Jaz tebi radost, ti meni modrostEvropa v šoli – literarno področje 1 mesto na državnem tekmovanju, šest uvrstitev na državno raven na literarnem področju, 1 na filmskem Reciklirana kuharija 1 mesto ZPM Maribor – literarni natečaj 1 mesto OŠ Vič in veterani – literarni natečaj na temo domovina nagrada Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni2 Zgodovina v šoli 3 4 I 2012 Evropa po dunajskem kongresu EVroPA Po duNAjSkEm koNgrESu Stanislava Ferjanc, I osnovna šola Celje uVod Predstavljeni učni sklop Evropa po dunajskem kongresu 1815 je čas nemira, ki sta ga medV petek, 15 marca 2019, je bila v Kulturnem domu Metlika zaključna regijska prireditev natečaja Evropa v šoli Tema na katero so učenci ustvarjali je bila SNEMIMO ROZA MODRA OČALA Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fanteGradiva in video razlage Spodaj so že naložena gradiva za nekatere predmete Gradiva bomo sproti še dodajali Vabljeni k ogledu MAT FIZ KEM BIO GEOSmo šola z dolgoletno tradicijo vzgoje in izobraževanja za ekonomske usmeritve Delujemo od leta 1920, od tega kar 77 let v stavbi, ki je kulturni spomenik, na Prešernovi 6 prej Bleiweisovi 8Pri organizaciji projekta Evropa v šoli smo sodelovali preko Zveze prijateljev mladine Slovenije z ostalimi zvezami in društvi ter sami koordinatorji med seboj Poročilo o projektu Evropa v šoli 2015 Title Microsoft Word porocilo evropa v soli 2015 docx Author Kikitron04 2022 Alja Erman, učenka 4 razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž, je na likovnem natečaju Evropa v šoli 2022 2022, ki je letos potekal pod naslovom Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja, osvojila odlično 3 mesto in si s tem prislužila nagradni izlet v NotranjskiDejavnosti potekajo v 96 šolah ustanove predšolske vzgoje, osnovne šole , visoke šole , gimnazije in tehnične šole 15 000 učencev bo do konca leta 2018 imelo koristi od programa, kar je približno 14 vseh učencev na Cipru Cilj za leto 2019 je zajeti 15 učencev in dijakov na vseh ravneh izobraževanja
144 | 47 | 192 | 64 | 67

 

 

 

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl
tK |