Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Sosnowcu

na rok szkolny 2020/2021


 

ZałącznikdooświadczeniadoodbiorudzieckazPrzedszkola.doc
 


Szanowni Państwo!  

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkoli Miejskich w Sosnowcu mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej, do której w procesie rekrutacyjnym dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu NABO. W celu potwierdzenia woli, należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego pod adresem https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl/ i wybrać opcję potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu oraz możliwości elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, proszeni są o kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola należy dokonać w terminie od dnia 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do dnia 24.04.2020 r. do godz. 17.00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 131 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

 

Brak złożenia powyższego potwierdzenia drogą elektroniczną lub brak kontaktu telefonicznego z przedszkolem w celu potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane.

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 29.04.2020 r. o godz. 14.00.UWAGA! - ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI

W zawiązku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz Państwa dzieci, w celu zminimalizowania konieczności przemieszczania się, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego Państwa dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka należy dostarczyć do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 20.04.2020 r. od godz. 8.00 do 24.04.2020r. do godz. 17.00, w godzinach pracy przedszkola.

Nie będzie możliwości dostarczenia potwierdzenia w terminie wcześniejszym.

Nie uległa zmianie data publikacji przez dyrektorów przedszkoli list dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.  Listy zostaną opublikowane 13.03.2020 r. godz. 14:00.

Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola dostępna będzie od 13.03.2020r. od godz. 14:00 po zalogowaniu do systemu rekrutacyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację, prosimy o sprawdzanie informacji czy dziecko zakwalifikowało się do przedszkola logując się do systemu przy użyciu numeru PESEL oraz hasła ustanowionego przy wypełnianiu wniosku.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli zostaną opublikowane dnia 29.04.2020 r. o godz.14.00

Aktualny harmonogram zawierający terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zamieszczamy poniżej.
 
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców

02.03.2020 r.
godz. 12.00 – 09.03.2020 r.
godz. 16.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 16.00

2.

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

od 02.03.2020 r.
godz. 12.00 – 09.03.2020 r.
do godz. 17.00

01.06.2020 r.
od godz. 12.00 – 08.06.2020 r.
do godz. 17.00

3.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

13.03.2020 r.
godz. 14.00

12.06.2020 r.
godz. 14.00

4.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

20.04.2020 r.
od godz. 8.00 24.04.2020 r.
do godz. 17.00

12.06.2020 r.
od godz. 14.00 – 19.06.2020 r.
do godz. 17.00

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2020 r.
godz. 14.00

25.06.2020 r.
godz. 14.00

 

Terminy mogą ulec zmianie!!!


 
 
 
 
 

Szczegóły dotyczące elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie:  https://przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl