Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
 
Ramowy rozkład dnia
 
 

 

6.00-8.00   schodzenie się dzieci

                - czynności opiekuńcze

- zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela

- tworzenie okazji do wymiany informacji

- zabawy ruchowe

- rozmowy indywidualne z dziećmi

- kontakty z rodzicami

                       - wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

                          *zabawy integracyjne

                          *ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe

                          *ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuch

                          *zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem

                          *rysowanie
 
8.00-13.00 relizacja podstawy programowej:
 
8.00-8.15  - ćwiczenia poranne

 

8.15-8.30  przygotowanie do I śniadania

                        - zabiegi higieniczne

                        - czynności samoobsługowe

                        - pełnienie dyżurów w starszych grupach

 

8.30-9.00   I śniadanie

                       - wpajanie zasad dobrego wychowania

                       - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

 

9.00-10.45  wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

                 - zajęcia dydaktyczne różnego typu

 - tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie    
    zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych

                 - wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą

 

10.45-11.00   przygotowanie do II śniadania

                       

11.00-11.15   II śniadanie

 

11.15- 13.00 - przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery

     - obserwacje przyrodnicze
             - eksperymenty
 
13.00 rozchodzenie się dzieci realizujących 5 godzinny pobyt w przedszkolu
 
13.00-13.15 -ćwiczenia relaksacyjne
 
13.15-13.30 - przygotowanie do obiadu

                       

13.30-14.00  obiad

                        - samodzielne spożywanie posiłków

                        - wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

                        - praca dyżurnych

 
 

14.00-17.00   rozchodzenie się dzieci

                      - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie

                      - czynności opiekuńcze

                      - zabawy dowolne

                      - organizowanie zajęć dodatkowych

                      - słuchanie bajek

                      - tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

                      - tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i       
                        zainteresowania dzieci
                             - praca kompensacyjno-wyrównawcza

                      - rozmowy indywidualne  
                      - kontakty z rodzicami

       
STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl