Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  
  
 

„Mamo, tato pobaw się ze mną”

 

 

    W naszym przedszkolu od dłuższego czasu realizowany jest projekt cyklicznych zajęć  ruchowych  pt.: „Mamo, tato pobaw się ze mną”, który opiera się o Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne. Zajęcia mają charakter otwarty co oznacza, że może uczestniczyć w nich dowolna osoba z najbliższego otoczenia dziecka.

 

 W działaniach ruchowych biorą udział kolejno wszystkie przedszkolne grupy tak więc każdy przedszkolak ma możliwość skorzystania z dodatkowych propozycji oferowanych przez naszą placówkę.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.

 

Kilka słów o samej metodzie...

Metoda Ruchu Rozwijającego  propagowana jest na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

 

Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są okazją do: poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.

 

Dzięki metodzie Ruchu Rozwijającego dziecko: zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje przestrzeń wokół siebie, uczy się kontrolowania przestrzeni – poznaje przestrzeń, uczy się, jak jego ciało porusza się w przestrzeni, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia, dzieli przestrzeń z innymi ludźmi, co jest źródłem empatii, nawiązuje kontakt początkowo z jedną osobą, potem z grupą — jest to okazja podjęcia współdziałania z innymi osobami, dostarcza poczucia wspólnoty  i przeżycie szczęścia.

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl