Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka

Kamienie milowe w rozwoju mowy dziecka

 

SŁYSZENIE I ROZUMIENIE                               NADAWANIE – MOWA

                                                                      

0-3 m-c życia

•Reaguje na głośne dźwięki.                                         •Głuży - wydaje dźwięki przypominające gruchanie.

•Wycisza się lub śmieje, gdy do niego mówimy.            •Radośnie piszczy słysząc znane dźwięki.

•Przerywa płacz słysząc nasz głos.                                •Używa płaczu i krzyku do sygnalizowania swoich

•Wzmaga lub osłabia ssanie, gdy usłyszy dźwięki.           potrzeb.

     •Inaczej płacze przy przemoczeniu, inaczej - gdy jest

       głodne.

 

4-6 m-c życia

•Odwraca głowę szukając źródła dźwięku.                   •Gaworzy - powtarza ciągi sylab i dźwięków własnych

•Reaguje na zmianę tonu naszego głosu.                     oraz zasłyszanych z otoczenia.

•Zwraca uwagę na zabawki wydające dźwięk.             •Zagadywane gaworzy, uśmiecha się porusza rękami i

•Reaguje na muzykę.                                                      nogami.

 

 

7-12 m-c życia

•Odwraca się i patrzy w kierunku źródła dźwięku.         •Intensywnie gaworzy np. ta-ta-ta, ma-ma-ma,

•Skupia uwagę, gdy do niego mówimy.                           da-da-da, ba-ba-ba, na-na-na.

•Pytane gdzie mama?, gdzie tata?, gdzie lampa?              •Używa dźwięków, by zwrócić na siebie uwagę.

 wskazuje palcem.                                                          •Wykorzystuje gesty i mimikę, by spytać lub poprosić

•Chętnie uczestniczy w prostych zabawach typu             o coś.

  idzie rak, warzyła sroczka.                                               •Mogą pojawić się pierwsze słowa mama, tata, baba.

•Zachęcane-wykonuje proste polecenia np. daj.            •Pierwsze słowa nie muszą być kojarzone z

•Próbuje naśladować nasze ruchy.                                   konkretnym przedmiotem.

 

 

12-24 m-c życia

•Poproszone wskazuje poprawnie niektóre                •Zamiast słów stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

  części ciała.                                                                         hau, bach, brr.

•Wykonuje najprostsze polecenia daj buzi,                 •Powtarza wielokrotnie zasłyszane wyrazy - echolalie.

  zrób pa pa.                                                                  •Zaczyna łączyć dwa wyrazy, pojawiają się wyrażenia

•Słucha z zainteresowaniem wszystkich piosenek,       typu nie chcę, mama daj.

  wierszyków, krótkich opowiadań.                              •Wymawia samogłoski a, u, i, o, e, y i spółgłoski

•Potrafi wskazać często nazywane przez nas               m, b, p, t, d, n, j, ł.

 przedmioty.                                                                  •Upraszcza – może wymawiać początek lub koniec

                                                                                                słowa.

                                                                                   •Ma coraz bogatszy słownik.

             

2-3 rok życia

•Rozróżnia przeciwieństwa chodź-stój,                     •Nazywa większość przedmiotów z otoczenia-może

  nie ma –jest                                                                przy tym popełniać błędy np. ludź zamiast człowiek.

•Wykonuje bardziej złożone instrukcje                    •Wymawia poprawnie coraz więcej głosek k, g, l.  

  weź misia i chodź do mamy.                                    •Trudniejsze głoski zastępuje prostszymi

•Wskazuje części ciała.                                                szalik – salik - sialik, zamiast ryba -lyba – jiba.

                                                                                 •Pytaco to?, zaczyna stosować przeciwieństwa typu  

                                                                                     nie ma mamy, zaczyna używać liczbę mnogą.

                                                                                  •Pytane podaje swoje imię.

 

3-4 rok życia

•Reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty       •Jest rozumiane przez obce osoby.

  z radia lub telewizji.                                                •Buduje coraz dłuższe zdania.

•Potrafi odróżnić wymowę prawidłową od              •Coraz więcej pyta, odpowiada na proste pytania kto,

 nieprawidłowej sanki-sianki.                                      co, gdzie z kim, w czym?

                                                                                 •Często upraszcza najtrudniejsze głoski sz, ż, cz, dż, r.

                                                                                 •Zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się     

  zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów,  

  przeciągania głosek, tzw. rozwojowa niepłynność 

  mowy.

 

4-5 rok życia

•Z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi      •Zadaje bardzo dużo pytań.

 odpowiedzieć na pytania związane z treścią.           •Może wypowiadać najtrudniejsze głoski sz, ż, cz, dż, r

•Rozumie komunikaty wypowiadane przez obce     •Buduje bogate zdania - używa coraz więcej

 osoby.                                                                         przymiotników.

                                                                                  •Potrafi opowiedzieć prostą historyjkę.

                                                                                  •Stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć

  czasem jeszcze je myli.

 

5-6 rok życia

•Rozumie trudniejsze instrukcje klaśnij w dłonie      •Mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo mówi

  a potem połóż ręce na kolanach.                                wszystkie głoski języka polskiego.

•Potrafi wysłuchać bajkę lub dłuższe opowiadanie  •Poprawnie buduje zdania, stosuje reguły gramatyczne.

 i rozumie morał.                                                        •Potrafi odpowiedzieć na bardziej złożone pytania,

•Rozumie określenia nad, pod, obok.                          opowiada używając zdań złożonych.

•Prawidłowo interpretuje znaki symboliczne            •Potrafi opowiedzieć, co widzi na obrazku, opowiada

  np. kółko i trójkącik – to będą znaki drogowe.          bajki.

                                                                                  •Potrafi rozmawiać z obcą osobą nie odbiegając od

  tematu.

•Używa słów określających stosunki przestrzenne i

  nazywa podstawowe figury geometryczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl