Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
 
Kadra pedagogiczna 
 
Dyrektor
mgr Anna Kempa
 
Wicedyrektor
mgr Beata Szarpak-Żmuda
 
Psycholog
mgr Magdalena Cybulska
 
Logopeda
mgr Małgorzata Cecot
mgr Agnieszka Hankus
mgr Anna Kamińska
 
Rewalidant (pedagog specjalny)
mgr Gabriela Bocheńska
 
Surdopedagog
mgr Gabriela Bocheńska

Tyflopedagog
mgr Elżbieta Kwaśniewska
 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego
 
mgr Dorota Boroń
mgr Beata Dorębska

mgr Barbara Gawracz
mgr Elżbieta Gieltowska

mgr Mariola Gregorczyk

lic. Katarzyna Janicka

mgr Marta Kaszuba

mgr Elżbieta Kwaśniewska

mgr Kinga Latacz

mgr Alina Mencel

mgr Marta Niepsuj

mgr Katarzyna Pęczek

mgr Kinga Piankowska
mgr Agnieszka Rajczykowska

mgr Joanna Sojka  

mgr Marzena Szkopińska
lic. Magdalena Wściubiak

 
STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl