Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Przedszkole prowadzi:
 
 
5 grup integracyjnych

 

· Koty 4 i 5 latki

mgr Beata Szarpak - Żmuda

mgr Joanna Sojka


· Misie 6 latki
mgr Anna Kempa

mgr Kinga Piankowska


· Krasnale 5 latki
mgr Elżbieta Gieltowska
mgr Marta Kaszuba

·Motyle 6 latki
mgr Beata Dorębska
mgr Kinga Latacz

· Skrzaty 6 latki

mgr Dorota Boroń

 

 

 
5 grup ogólnodostępnych

· Kaczory 5 latki
mgr Mariola Gregorczyk
mgr Marta Niepsuj

· Biedronki 6 latki
mgr Elżbieta Kwaśniewska
mgr Katarzyna Pęczek

· Zające 3 i 4 latki
mgr Barbara Gawracz
mgr Agnieszka Rajczykowska

· Wiewiórki 3 latki
mgr Alina Mencel
mgr Marzena Szkopińska

·Sarenki 4 latki
lic. Katarzyna Janicka
lic. Magdalena Wściubiak
 

   Grupa integracyjna oznacza, że wspólnie przebywają dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – te dobierane są do grupy tak, aby ich liczba nie przekraczała 3-5, uwzględnione są indywidualne możliwości i potrzeby każdego dziecka. Zasadą jest przyjmowanie 20 dzieci do grupy oraz to, aby grupa w swojej podstawowej strukturze pozostawała niezmienna – dzieci bawią się i uczą razem pod opieką tych samych nauczycieli w ciągu wszystkich lat pobytu w przedszkolu. W grupie pracuje 2 nauczycieli, w tym co najmniej jeden ma kwalifikacje oligofrenopedagoga oraz pomoc nauczyciela.

   Ze względu na niepełnosprawność do przedszkola przyjmujemy dzieci:

  • z autyzmem
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym
  • z zaburzeniami emocjonalnymi
  • z zespołami genetycznymi
  • z wrodzonymi wadami centralnego układu nerwowego
  • ze sprzężoną niepełnosprawnością
  • z niedosłuchem
  • z przewlekłymi chorobami somatycznymi
   W grupie ogólnodostępnej pracuje 2 nauczycieli, grupa liczy 25 dzieci.
 
 
 
 STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl