Przedszkole Miejskie Nr 43
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sosnowcu
 
   Home      Ćwiczenia logopedyczne słuchowe wspomagające terapię dzieci 2

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE SŁUCHOWE WSPOMAGAJĄCE TERAPIĘ DZIECI

Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka. 

Przykłady dla dzieci starszych: 

 1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu (stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu).
 2. Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie.
 3. Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej przez rodzica, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna.
 4. Dzielenie na sylaby imion dzieci.
 5. Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych.
 6. Wyszukiwanie słów z podaną przez rodzica sylabą.
 7. Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta, da, la, ra.
 8. Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski, następnie od podanej spółgłoski.
 9. Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot, szszszafa. Przy pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają sią na daną głoskę.
 10. Wydzielanie spółgłoski wygłosowej.
 11. Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów.
 12. Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp.
 13. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej

 

Opracowała mgr Agnieszka Hankus

STRONA INTERNETOWA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ - http://www.reformaedukacji.men.gov.pl